Menu Waarom we dit doen
Waarom we dit doen
Waarom we dit doen

Het stimuleren van het korte-filmklimaat, dat vinden wij belangrijk. Als gatekeeper tonen wij een kwalitatief overzicht, dienen wij als podium voor (jong) talent en sturen we aan op ontmoeting en dialoog.

Wat is Go Short

Go Short is hét festival voor de korte film in Nederland. Van 14 tot en met 18 april 2021 vindt de dertiende editie van Go Short plaats. In 5 festivaldagen worden de beste recente korte films van Europa vertoond en worden de Go Short Awards uitgereikt. Naast het competitieprogramma biedt Go Short diverse focusprogramma’s, een uitgebreid randprogramma, educatieve activiteiten, workshops, feestjes en ontmoetingsplekken voor filmmakers, publiek en andere betrokkenen.

Doelstelling

Stichting Go Short heeft als doel een bijdrage te leveren aan het uitdiepen en het verbreden van de korte filmcultuur, nationaal en internationaal, door middel van het organiseren van een jaarlijks internationaal filmfestival voor de korte film.

De stichting bestaat uit een bestuur en een directie, en is opgericht volgens de Cultural Governance Code

Wat is korte film

Een korte film is volgens ons maximaal 30 minuten. Deze randvoorwaarde daagt filmmakers uit om nieuwe creatieve vormen te vinden om een verhaal te vertellen. Het medium korte film draagt in belangrijke mate bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van fictie, documentaire, animatie en kunstfilm en dynamiseert daarmee de hele filmwereld.

 

It's all about the makers

Kirsten Ruber

Filmtalent

Go Short ondersteunt het kortefilmtalent zoveel mogelijk. In de competitie, in de campus en in de vele georganiseerde ontmoetingen, wordt een (internationale) broedplaats gecreëerd. Go Short vindt filmmakers en jong talent belangrijk. Hun films maken het festival interessant en vernieuwend voor bezoekers en voor het hoge aantal (internationale) professionele gasten.

Onze bezoekers

We verwachten 20.000 bezoekers dit jaar. Go Short trekt een dynamische mix van jonge bezoekers aan. Onze filmprogramma’s zijn voor jong en oud, maar 75% van onze bezoekers is jonger dan 35 jaar.  Veel van deze bezoekers komen uit Nijmegen, maar tussen de Nijmeegse festivals springt Go Short er uit door het hoge aantal bezoekers uit de Randstad en het buitenland. We hebben een levendige online community met een groot bereik op onze social kanalen en de Short Shot blog.

Culturele ANBI

Go Short is een door de Belastingdienst erkende culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan Go Short fiscaal gunstig aftrekbaar zijn. In het kader van de ANBI-regelgeving geeft Go Short inzicht in haar financiële situatie. Zie daarvoor hoofdstuk 9 van ons jaarverslag 2018.

Achtergrond en positionering

Sinds de opkomst van cinema aan het begin van de 20ste eeuw wordt de korte film gebruikt als uitingsvorm door aspirant-filmmakers en als showcase voor meer gevestigde makers. Al decennia lang leidt korte film het experiment op inhoudelijk, narratief, technisch en productioneel niveau. Maar ook in ontwikkelingen en experimenten op het vertonings- en distributievlak neemt het genre een voortrekkersrol in.

Tegenwoordig gebruikt een steeds breder scala aan creatieve makers deze kunstvorm. Deze stijging in populariteit is te verklaren door een wereldwijde ontwikkeling van digitalisering en democratisering van media. De recente integratie en toename van media in het dagelijkse leven hebben geleid tot een groei van korte filmproducties.

De grote hoeveelheid korte films op het internet geeft aan dat de interesse in de korte film stijgt. Tegelijkertijd is er vertroebeling doordat elk overzicht ontbreekt. Sinds 2009 brengt Go Short daar verandering in, als eerste festival exclusief voor korte film in Nederland.

Initiatief en concept

 • Lisa ter Berg
 • Kirsten Ruber

Directie

 • Kirsten Ruber

Bestuur

 • Henk Beerten (voorzitter)
 • Jenny Booms (secretaris)
 • Raymond de Haas (penningmeester)
 • Dick Smits
 • Sytske Kok

Raad van Advies

 • Caro Delsing
 • Pien Houthoff
 • Sydney Neter
 • Prof. Dr. A.M. Smelik
 • Willemijn de Vries
 • Frank Hoeve
 • Marina Blok

RSIN

819691951

Recente jaarstukken
– jaarverslagen

welcome to go short