Menu Gelderland Film Pitch
Gelderland Film Pitch
Gelderland Film Pitch

De Gelderland Film Pitch 

De Gelderland Film Pitch is een pitching platform en productietraject voor korte films, georganiseerd door Go Short – International Short Film Festival NijmegenHet biedt Gelderse filmmakers de mogelijkheid om met een door Go Short beschikbaar gesteld budget een korte film te realiseren.  Aanmelden kon tot 26 mei. 

Na een open oproep voor projecten worden 5 tot 8 filmplannen geselecteerd voor de pitch. De geselecteerde filmmakers volgen een workshop ter voorbereiding van hun pitch. De workshop vindt plaats op vrijdag 14 juni 2019, in Arnhem. Van alle geselecteerde makers wordt verwacht dat ze aan deze workshop deelnemen.  

Op het Filmfestival van de Kortste Nacht in Arnhem worden de geselecteerde projecten gepitcht tijdens een speciaal hiervoor ingericht event op vrijdag 21 juni 2019. Een deskundige jury, onder leiding van Go Short, zal op basis van de pitches de 3 winnaars bekendmaken. De winnende projecten worden gerealiseerd met een budget van minimaal €7.500 en maximaal €10.000. Go Short stelt een productiebudget van €5.000 euro beschikbaar. De overige €2.500 tot €5.000 dient te worden verworven door middel van een crowdfunding campagne in samenwerking met CineCrowdOp vrijdag 12 juli vindt er een workshop crowdfunding plaats voor de makers van de geselecteerde projecten, gegeven door CineCrowd. De crowdfunding campagne dient van start te gaan in het najaar van 2019. 

Naast de genoemde trainingen treedt Go Short op als coproducent en ontvangen de makers begeleiding en coaching gedurende de loop van het productieproces. Go Short draagt bovendien zorg voor een officiële première, stemt een passende distributiestrategie af en treedt op als distributeur van de geproduceerde films. Hiervoor dient een bedrag van €500 gereserveerd te worden in de productiebegroting. 

Jury

In de jury zit ten eerste festivaldirectrice van Go Short: Kirsten Ruber. Go Short – International Short Film Festival Nijmegen is een jaarlijks terugkerend filmfestival, waarin meer dan 300 Europese shorts vertoond worden in verschillende competitie- en focusprogramma’s. Daarnaast neemt Sil van der Woerd plaats in de jury. In zijn videoclips en korte films combineert hij exotische locaties, verbluffende cinematography en fotorealistische visual effects om aangrijpende verhalen te vertellen over veelal ecologische en humanistische onderwerpen. Derde jurylid is Niels Putman, editor bij het enige korte film magazine in België, hoofd van NISI MASA’s debate department, freelance filmjournalist en assistent programmeur voor verscheidene filmfestivals.

Selectiecriteria 

 • De aanmelding betreft een plan voor een korte film met een maximale lengte van 10 minuten. In verband met distributiemogelijkheden raden we een lengte van maximaal 6 minuten aan. 
 • Er zijn geen bepalingen in type film/categorie, dus zowel live-action fictie, documentaire, animatie en experimentele film komen in aanmerking voor selectie. 
 • Het betreft een plan voor onafhankelijk filmproductie. De film wordt dus niet gemaakt in opdracht van een derde partij, zoals een organisatie, bedrijf of merk.   
 • Het project en/of de makers hebben een aantoonbare binding met Gelderland. Deze band dient in het aanmeldproces toegelicht te worden.  
 • Aantoonbare ervaring in filmproductie. De regisseur/producent heeft een afgeronde studie aan een film- of kunstopleiding en/of is als regisseur/producent betrokken geweest bij minimaal één afgeronde film die publiekelijk vertoond is. (Onder ‘publieke vertoning’ verstaan we: uitzending op een (regionale) televisiezender, vertoning in een filmhuis of bioscoop en/of vertoning i.h.k.v een (film)festival) 
 • Aanmelder is bereid minimaal €2500 en maximaal €5000 aanvullende financiering te verwerven voor het project door middel van een crowdfunding campagne in samenwerking met CineCrowd.  
 • Aanvullende financiering van derden is niet of slechts in zeer beperkte mate toegestaan en dient altijd vooraf besproken te worden.  

Deadlines en overige data 

 • 26 mei 2019– deadline aanmelding Gelderland Film Pitch 
 • 1 juni 2019 – selectie Gelderland Film Pitch bekend 
 • 14 juni 2019 – workshop pitchen 
 • 21 juni 2019 – Gelderland Film Pitch + bekendmaking 3 winnaars 
 • 12 juli 2019 – workshop crowdfunding door CineCrowd 
 • Februari 2020 – producties afgerond 
 • Voorjaar 2020 – première producties + start distributie 

Foto door Mario Ruiz.