Menu Gelderland Film Pitch
Gelderland Film Pitch
Gelderland Film Pitch

De Gelderland Film Pitch is een pitching platform en productietraject voor korte films, georganiseerd door Go Short – International Short Film Festival Nijmegen. Het biedt Gelderse filmmakers de mogelijkheid om met een door Go Short beschikbaar gesteld budget een korte film te realiseren. Aanmelden van je filmplan is vanaf nu mogelijk.   

Na een open oproep voor projecten worden 5 tot 8 filmplannen geselecteerd voor de pitch. De geselecteerde filmmakers volgen een workshop ter voorbereiding van hun pitch. De workshop vindt plaats op vrijdag 23 april 2021Van alle geselecteerde makers wordt verwacht dat ze aan deze workshop deelnemen.   

Op vrijdag 7 mei zullen de geselecteerde projecten gepitcht worden tijdens een speciaal hiervoor ingericht event. Een deskundige jury, onder leiding van Go Short, zal op basis van de pitches de 3 winnaars bekendmaken. De winnende projecten zullen worden gerealiseerd met een budget van minimaal €9.000 en maximaal €13.000. Go Short stelt een minimaal productiebudget van €5.000 euro beschikbaar en dit wordt door Omroep Gelderland aangevuld tot €7.500. De overige €1.500 tot €4.000 dient te worden verworven door middel van een crowdfunding campagne in samenwerking met CineCrowd. Op 26 mei 2021 vindt de workshop crowdfunding plaats voor de makers van de geselecteerde projecten, gegeven door CineCrowd. De crowdfunding campagne dient van start te gaan in juni 2021. 

Naast de genoemde trainingen treedt Go Short op als coproducent en ontvangen de makers begeleiding en coaching gedurende de loop van het productieproces. Go Short draagt bovendien zorg voor een officiële première, stemt een passende distributiestrategie af en treedt op als distributeur van de geproduceerde films. Hiervoor dient een bedrag van €500 gereserveerd te worden in de productiebegroting. 

Aanmeldingscriteria

De aanmelding betreft een plan voor een korte film met een lengte van rond de 10 minuten. In verband met distributiemogelijkheden raden we een lengte van maximaal 6 minuten aan. 

Er zijn geen bepalingen in type film/categorie, dus zowel live-action fictie, documentaire, animatie en experimentele film komen in aanmerking voor selectie. We zijn op zoek naar minimaal één documentaire project.  

Het betreft een plan voor onafhankelijk filmproductie. De film wordt dus niet gemaakt in opdracht van een derde partij, zoals een organisatie, bedrijf of merk.   

Het project en/of de makers hebben een aantoonbare binding met Gelderland. Deze band dient in het aanmeldproces toegelicht te worden.  

Aantoonbare ervaring in filmproductie. De regisseur/producent heeft een afgeronde studie aan een film- of kunstopleiding en/of is als regisseur/producent betrokken geweest bij minimaal één afgeronde film die publiekelijk vertoond is. (Onder ‘publieke vertoning’ verstaan we: uitzending op een (regionale) televisiezender, vertoning in een filmhuis of bioscoop en/of vertoning i.h.k.v een (film)festival) 

Aanmelder is bereid minimaal €1.500 en maximaal €4.000 aanvullende financiering te verwerven voor het project door middel van een crowdfunding campagne in samenwerking met CineCrowd.  

Aanvullende financiering van derden is niet of slechts in zeer beperkte mate toegestaan en dient altijd vooraf besproken te worden.  

Aanmelding

Aanmelden voor de Gelderland Film Pitch kan door dit formulier in te vullen:  

De aanmelding van een project is pas volledig als de deze de volgende informatie bevat: 

 • Basisgegevens film: titel, credits, categorie, genre en verwachte lengte 
 • Informatie over regisseur (evt. ook producent): CV, foto, filmografie (incl. screenerlinks en/of stills van films) 
 • Beknopt uitgewerkt filmplan/treatment (één A4).  
 • Volledig scenario (indien beschikbaar) 
 • Productieplan incl. begroting, planning, crewlijst en omgang met COVID19 
 • Artistieke visie/motivatie project, inclusief verantwoording binding van project met Gelderland 

Deadlines en overige data 

 • 26 maart 2021 – deadline aanmelding Gelderland Film Pitch 
 • april 2021 – selectie Gelderland Film Pitch bekend 
 • 23 april 2021 – workshop pitchen (locatie n.t.b.) 
 • 7 mei 2021 – Gelderland Film Pitch + bekendmaking 3 winnaars (locatie n.t.b) 
 • 26 mei 2021 – workshop crowdfunding door CineCrowd 
 • november 2021 – masterclass festivaldistributie 
 • december 2021 – producties afgerond 
 • voorjaar 2022 – première producties + start distributie 

Winnaars Gelderland Film Pitch 2

Zeven filmprojecten waren geselecteerd voor de Gelderland Film Pitch 2. De filmmakers pitchten op 17 juli hun project voor de jury bestaande uit Kirsten Ruber (Go Short), Stefanie Kolk (filmmaakster) en Guido Lavalaye (Omroep Gelderland). Drie veelbelovende projecten ontvingen het startbudget van 6500,- en begeleidingstraject door Go Short: Astrid Feringa met haar filmplan ‘CRISIS’; ‘I’ll Fly With You’ van Matthieu Reijnoudt en Romar de Bonte en ‘Wat Grenzen Delen’ van Katinka Schlette.

Winnaars Gelderland Film Pitch 1

Drie projecten zijn tijdens het Filmfestival van de Kortste Nacht 2019 door de jury – bestaande uit Kirsten Ruber, Sil van der Woerd en Niels Putman – uitgekozen als winnaars:

Foto door Elske Nissen.