Menu Intervisietraject voor filmmakers
Intervisietraject voor filmmakers
Intervisietraject voor filmmakers

Go Short zet zich jaarrond in om filmmakers te stimuleren en handvatten te bieden om zichzelf te ontwikkelen. Makers hebben zelf ook veel ervaring en kennis in huis om elkaar te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van intervisie, een laagdrempelige en duurzame techniek om uitdagingen in het vak met elkaar te bespreken. In april 2022 heeft Go Short in samenwerking met Coaching in de Cultuur een pilot voor een intervisieprogramma opzet. 

“Filmmaken kan soms een eenzaam beroep zijn. We bespreken vooral de inhoud van ons werk en niet het mentale aspect ervan. De intervisietraining is een manier om dat tegen te gaan en een beter evenwicht te vinden.”

Huibert van Wijk (filmmaker)

Wat is intervisie? 

Intervisie is een vorm van peer-to-peer coaching waarbij filmmakers in groepsverband werken aan professionalisering van hun makerspraktijk. In een groep van ongeveer 6 tot 8 filmmakers met verschillende achtergronden worden praktische vraagstukken besproken die de makers zelf kunnen aandragen. De deelnemers nodigen elkaar al vragend uit tot een scherpe analyse en helpen elkaar om tot nieuwe inzichten komen.

Intervisie is daarmee een laagdrempelige manier om op gestructureerde wijze te sparren over makersschap en de onzekerheden van het vak. Er is altijd een professionele begeleider van Coaching in de Cultuur aanwezig om de sessies te begeleiden. 

Een gezond en duurzaam werkveld 

Uit de evaluatie van het pilotproject voor intervisie is gebleken dat het een waardevolle aanvulling voor filmmakers en daarmee voor de kortefilmsector in Nederland, is. Op dit moment is Go Short daarom bezig om te bekijken wat er nodig is om een nieuwe reeks met intervisietrainingen op te zetten en met welke partners we dit kunnen doen. 

De intervisiebijeenkomsten zijn onderdeel van de jaarronde professionalsactiviteiten van Go Short, waarmee het festival zich o.a. richt op het bieden van nieuwe kansen, en het bespreken en creëren van een gezond en duurzaam werkveld. Meer informatie over intervisie en de ervaringen van filmmakers die hebben meegedaan aan het pilottraject in de lente en zomer van 2022, is hier te vinden. 

Ben jij een filmmaker en werkzaam in Nederland en zou jij graag willen deelnemen aan intervisiebijeenkomsten? Meld je dan aan voor de wachtlijst door te mailen naar industry@goshort.nl. We nemen contact met je op zodra we meer weten over de lancering van een nieuwe reeks intervisietrajecten.