Menu Lesmateriaal
Lesmateriaal

Dit jaar biedt Go Short twee online filmprogramma’s aan voor het primair onderwijs. Het programma voor het middenbouw heeft als thema ‘natuur’ en het programma voor de bovenbouw heeft als thema ‘vrijheid’. Beide programma’s worden voorzien van een uitgebreide inleiding en een verdiepend gesprek met een professional van een van de films. Hieronder vindt u het lesmateriaal, beschikbaar in LessonUP. Heeft u interesse om deze programma’s op uw school te vertonen/gebruiken, neem dan contact op met educatie@goshort.nl 

In 2021 biedt het festival een online vertoning aan van een filmprogramma met korte films over de natuur. Deze lessenreeks is bedoeld om te gebruiken bij de voorbereiding en nabespreking van de online vertoning. In de reflectie les komt een maker ook aan het woord.

GS_LessonUp_Middenbouw

In 2021 biedt het festival een online vertoning aan van een filmprogramma met korte films over vrijheid. Deze lessenreeks is bedoeld om te gebruiken bij de voorbereiding en nabespreking van de online vertoning. In de reflectie les komt een maker ook aan het woord.

GS_LessonUp_Bovenbouw