Menu Privacyverklaring
Privacyverklaring

Stichting Go Short – International Short Film Festival Nijmegen (vanaf nu ‘Go Short’) respecteert jouw privacy. In deze verklaring wordt beschreven hoe Go Short met jouw gegevens omgaat.

Gebruik van de door jou verstrekte persoonsgegevens
Go Short gebruikt en verwerkt alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de realisatie van het doel waarvoor ze worden gevraagd en/of indien jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

 • Als je een film instuurt ten behoeve van de programmering, verwerkt Go Short de gegevens om aan dat verzoek te voldoen en om contact te kunnen onderhouden over deze aanmelding.
 • Als je je online aanmeldt voor een evenement of als je een accreditatie aanvraagt, verwerkt Go Short die data om aan dat verzoek te voldoen en om contact te kunnen onderhouden over deze aanvraag en de uitvoering van de overeenkomst.
 • Als je online een ticket of pas koopt bij Go Short, gebruiken we je gegevens uitsluitend om contact op te nemen over de betreffende activiteit en de uitvoering van de overeenkomst of om je te informeren over soortgelijke producten en diensten van Go Short. 
 • Als je online een ticket of pas koop voor een activiteit van Go Short via het ticketsysteem van Stichting LUX. Go Short kan deze gegevens inzien en gebruikt ze uitsluitend om contact op te nemen over de betreffende activiteit en de uitvoering van de overeenkomst of om je te informeren over soortgelijke producten en diensten van Go Short. 
 • Als je online een ticket of pas koop voor een activiteit van Go Short via het ticketsysteem van ikbenaanwezigGo Short kan deze gegevens inzien en gebruikt ze uitsluitend om contact op te nemen over de betreffende activiteit en de uitvoering van de overeenkomst of om je te informeren over soortgelijke producten en diensten van Go Short. 
 • Als je een sollicitatie instuurt, verwerkt Go Short jouw gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure.

Er zijn uitzonderingen waarbij Go Short jouw gegevens verwerkt zonder dat je daar impliciete toestemming voor hebt gegeven, maar waarbij er een gerechtvaardigd belang van toepassing is:

 • Als je bij Go Short betrokken bent als deelnemer, partner, medewerker of vrijwilliger bewaart Go Short jouw gegevens om contact te kunnen opnemen voor mogelijke samenwerking in de toekomst.
 • Als je een evenement van Go Short bezoekt kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt waarop jij te zien bent. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor verslaglegging en promotionele doeleinden.

Go Short bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Ook zorgt Go Short voor passende beveiliging van de persoonsgegevens.

Ontvangers van jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens kunnen door Go Short aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met jou;
 • Anderen, indien je daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Doorgifte naar landen buiten de EU/EER

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER, met uitzondering van MailChimp, gevestigd in de Verenigde Staten, indien je jezelf aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven. MailChimp beschikt over een door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomst waarmee zij een passend beschermingsniveau biedt – ook volgens de Europese Commissie – voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Doorklikken naar andere sites
Op de website van Go Short wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere organisaties. Go Short draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. Go Short raad je dan ook aan het beleid of statement t.a.v. de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze externe websites zorgvuldig te lezen. De voorwaarden op die sites kunnen mogelijk afwijken van de voorwaarden van die Go Short hanteert.

Google Analytics
Go Short maakt gebruik van Google Analytics om online statistieken bij te houden en de website te verbeteren. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard.

Cookies
Go Short maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de websites of applicaties worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.

Indien je wilt dat cookies worden geblokkeerd kun je dit instellen in de internetbrowser. Het verschilt per browser hoe je dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Jouw rechten
Je hebt recht op inzage, aanpassing en verwijdering van jouw gegevens. Indien je van een van deze rechten gebruik wilt maken of indien je vragen hebt over ons privacybeleid, dan kun je een e-mail sturen naar info@goshort.nl.

Klachten
Je hebt het recht een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien jouw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Wijzigingen
Go Short behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Go Short adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken om te zien of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Laatste update: 26 maart 2021