Menu Between the Rich and the Poor
Vorige dag
Woensdag 1 april
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Zaterdag 4 april
Zondag 5 april
Volgende dag
Terug naar het overzicht
Shorts
Programma: Current Issues

Between the Rich and the Poor

Meer dan de helft van de wereldbevolking wordt als ‘middle class’ beschouwd, en hoewel statistieken ons vertellen dat de wereld meer gelijk wordt, heerst er een gevoel dat de ongelijkheid stijgt. En daarmee ook de spanningen tussen rijk en arm. Of je nu optimistisch of pessimistisch bent over kapitalisme, de staat van de wereldeconomie en de verdeling van rijkdom, er is veel kritiek op het gedrag van de allerrijksten. De wereld heeft urgente problemen op te lossen – met de klimaatcrisis als meest prangende – terwijl 1% bijna de helft van de rijkdom in de wereld bezit en weinig lijken te geven om deze problemen. In de eerste week van het jaar circuleerden er social media berichten over hoe lang de rijksten in Nederland moesten werken voor een jaarinkomen aan minimumloon. Veel van hen deden dat al in de eerste dagen van het jaar. Het gat tussen arm en rijk is bijna niet te vatten.

In dit programma zoomen we in op de grenzen tussen arm, middenklasse en rijk. We proberen met deze vier films de verschillende emoties te laten zien die de verschillen in inkomensklasse oproepen. De woede die hierboven wordt beschreven komt duidelijk aan bod in ‘Kill The Rich’, maar de andere films laten een meer gelaagd spectrum zien van trots naar schaamte. Soms binnen één film: ‘To Each Your Sarah’ weet de hele scope van beschaamdheid naar acceptatie en omarming van de situatie zien door neerwaartse mobiliteit in beeld te brengen. Eerst rijk zijn en dan arm worden, of andersom, brengt de menselijke kant van inkomensongelijkheid helder aan het licht. 

Dit programma is onderdeel van Current Issues, een programmalijn waarin we met vier filmblokken reflecteren op de actualiteit, maatschappelijke thema’s en urgente kwesties. 

Selecteer eerst een programma uit de lijst hiernaast.