Menu Nature Hitting Hard
Vorige dag
Woensdag 1 april
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Zaterdag 4 april
Zondag 5 april
Volgende dag
Terug naar het overzicht
Shorts
Programma: We Are Nature

Nature Hitting Hard

Met een focus op natuur verwacht je wellicht een programma over klimaatverandering. Nou, waarschijnlijk preken we dan voor eigen parochie. In plaats daarvan willen we een onderwerp adresseren dat gelijke aandacht verdient: milieu-ongelijkheid. Armen, indigenious en niet-Westese, niet-witte mensen hebben een grotere kans om te (over)lijden als gevolg van mileurampen dan witte en rijke mensen. Een veel voorkomend voorbeeld is waterbronnen: wanneer deze vervuild raken heeft dit vaak ernstige gevolgen voor armen, terwijl de rijken veilig blijven. 

In dit programma willen we de mensen uit gebieden waar bijvoorbeeld vervuiling en klimaatgevolgen een grote rol spelen een stem geven. Zo laten we de impact van orkaan Maria zien op de arme wijken in Puerto Rico, de levens van mensen die afhankelijk zijn van een vervuilde rivier en de inwoners van een eiland dat het langzaam verliest van de zee. In een film wordt het monster van het kapitalisme (dat uiteinlijk overal aan ten grondslag ligt) direct zichtbaar: we zien arme mensen, wonend tussen het afval en werkend in vervuild water, in een gebied waar grote chemische fabrieken het land hebben overgenomen omdat het er zo goedkoop is. Al deze alarmerende situaties zouden prioriteit moeten hebben in het maatschappelijke debat!

Dit programma is onderdeel van de programmalijn We Are Nature, waarin de korte film over natuur centraal staat. Natuur is het thema in focus tijdens deze 12de editie van Go Short.  

Selecteer eerst een programma uit de lijst hiernaast.