Menu Steun Go Short
Steun Go Short

Go Short kan niet bestaan zonder de steun en medewerking van overheden, fondsen en bedrijfsleven. Ook als particulier kunt u Go Short steunen en zo een onmisbare bijdrage leveren aan hét filmfestival voor korte film in Nederland.

Go Short is een door de Belastingdienst erkende culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Schenken aan Go Short biedt daardoor gunstige fiscale aftrekmogelijkheden. Periodieke schenkingen met een minimale looptijd van vijf jaar komen in aanmerking voor volledige aftrek. Eenmalige schenkingen zijn ook aftrekbaar maar kennen wat meer voorwaarden. Afhankelijk van uw situatie kan een schenking dankzij de fiscale voordelen u netto slechts de helft kosten.

Aftrekmogelijkheden periodieke schenking

  • Volledig fiscaal aftrekbaar
  • Looptijd 5 jaar of meer

Aftrekmogelijkheden eenmalige schenking

  • Bedrag tot 10% van verzamelinkomen volledig aftrekbaar
  • Minimaal € 60,- of 1% van verzamelinkomen

Meer weten? Ga naar onze rekenmodule om precies te weten wat je voordelen zijn.

Uw steun wordt ontzettend gewaardeerd! Voor het doen van een schenking of het bespreken van de mogelijkheden kunt u contact opnemen via info@goshort.nl of 024 6636 789.