Menu Suppliers

Suppliers

WE ARE GRATEFUL

Partner worden?

Go Short is hét filmfestival voor de korte film, dat jaarlijks plaatsvindt in Nijmegen.

Als partner van Go Short zijn er in overleg vele mogelijkheden:

  • Naamsverbinding aan awards of programma-onderdelen
  • Relatie- of personeelsbijeenkomsten
  • Gezamenlijke acties

Uiteraard kijken we graag samen met u naar mogelijkheden die bij u passen. U kunt hiertoe contact opnemen met sponsoring@goshort.nl o024-6636789.

>

Go Short is the main film festival for short film, which takes place annually in Nijmegen.

As a partner of Go Short, there are many possibilities in consultation:

  • Name connection to awards or program components
  • Relationship or staff meetings
  • Joint actions

Naturally, we would be happy to discuss options that suit you. You can contact sponsoring@goshort.nl or 024-6636789.