Menu Waarom we dit doen
Waarom we dit doen
Waarom we dit doen

Missie

Korte film biedt een onmisbare voedingsbodem voor talent en draagt in belangrijke mate bij aan de inhoudelijke, technische en maatschappelijke ontwikkeling van de filmwereld in zijn geheel. Korte film is, o.a. door de actuele thematiek en diversiteit aan invalshoeken, bij uitstek geschikt om mensen meer te weten te laten komen over de wereld waarin zij leven. Door korte film ontdek je dat er in de wereld mensen zijn zoals jij, maar vooral ook heel veel anderen.

Het is de missie van Go Short een klimaat te creëren, te stimuleren en te faciliteren waarin makers van korte film hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en hun verhalen kunnen vertellen in dialoog met publiek. Go Short agendeert kunstzinnige, technische, maatschappelijke en economische vraagstukken. Korte film kan zo dienen als middel om publiek te informeren, verdieping te bieden en hen te ondersteunen bij het vormen van een brede blik en een eigen verhaal in een steeds complexer wordende wereld. 

De korte film dient zelden een commercieel belang en buigt niet voor concessies van derden. Het belang van de korte film is dat makers de vrijheid hebben om gewaagde artistieke en inhoudelijke keuzes te maken en dat toeschouwers hier kennis van kunnen nemen.

Er is groeiende aandacht voor korte film. Het medium blijft zich verbreden met, door en via andere kunstvormen, (online) technieken en nieuwe makers. Dit resulteert in een overweldigend aanbod, waarbij men gemakkelijk het overzicht verliest.

Visie
Go Short ziet het als haar taak om in de toekomst nog meer als gids op te treden op het gebied van de korte film. Zowel voor professionals als voor publiek. Daarbij wordt artistieke kwaliteit en diversiteit vooropgesteld. Diversiteit in storytelling, genres en thema’s, maar ook in gebruikte technieken, oorsprong, makers en de doelgroepen die zij daarmee aanspreken. Het aanbod van Go Short kenmerkt zich daardoor niet door één uitgesproken stijl, maar is een breed palet waarin de grenzen van korte film jaarrond worden verkend.

Go Short is er nu en in de toekomst voor iedereen die zich wil ontplooien – als bezoeker of als professional – en zich wil verdiepen in de wereld waarin we leven.  Daarmee zijn filmeducatie, talentontwikkeling, innovatie en het professionaliseren en verduurzamen van de film- en festivalbranche kernbegrippen voor Go Short die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierdoor zal Go Short bijdragen aan groei en vernieuwing in de wereld van de korte film, waardoor het een nog krachtiger en relevanter medium wordt voor zowel het publiek als voor de filmwereld als geheel.

Hoewel ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onderscheiden we bij Go Short de onderstaande twee groepen:

Professionals
Hierbij ligt de focus op bijdragen aan ontwikkeling van de kortefilmwereld en daarmee aan filmklimaat als geheel
Publiek
Hierbij ligt de focus op het agenderen en contextualiseren van korte film om publiek te informeren, verdieping te bieden en een bijdrage te leveren aan inzicht in de wereld waarin we leven.

Go Short is van mening dat er op beide gebieden nog veel te winnen is en acht constante aandacht en investering nu meer dan ooit nodig om een gezond filmklimaat en kritische samenleving te behouden. Go Short blijft zich dan ook als voorvechter van het korte format inzetten op een brede verspreiding van korte film en op een prominente positie van kort in het medialandschap.

Wat is Go Short

Go Short is hét festival voor de korte film in Nederland. De 16e editie van Go Short vindt plaats van 3 t/m 7 April in 2024. Hier worden de beste, recente, korte films van Europa vertoond en reiken we de Go Short Awards uit aan de allerbeste inzendingen. Naast het competitieprogramma biedt Go Short diverse focusprogramma’s en een uitgebreid randprogramma, educatieve activiteiten, workshops, feestjes en ontmoetingsplekken voor filmmakers, publiek en andere betrokkenen.

Wat is korte film

Een korte film is volgens ons maximaal 30 minuten. Deze randvoorwaarde daagt filmmakers uit om nieuwe creatieve vormen te vinden om een verhaal te vertellen. Het medium korte film draagt in belangrijke mate bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van fictie, documentaire, animatie en kunstfilm. Hiermee dynamiseert het medium de hele filmwereld.

 

Filmtalent

Go Short ondersteunt het kortefilmtalent zoveel mogelijk. Gedurende de competitie, op de campus en in de vele georganiseerde ontmoetingen creëren wij (internationale) broedplaatsen. Go Short vindt filmmakers en jong talent belangrijk. Hun vernieuwende films maken het festival interessant voor (internationale) bezoekers en professionals.

Onze bezoekers

Go Short trekt een dynamische mix van jonge bezoekers aan. Onze filmprogramma’s zijn voor jong en oud, maar 75% van onze bezoekers is jonger dan 35 jaar. We zijn een bekende naam binnen de internationale filmwereld. Daarom ontvangen we jaarlijks een enorm aantal internationale bezoekers: filmfanaten komen van heinde en verre om ons filmfestival mee te mogen maken.

Doelstelling

Stichting Go Short heeft als doel een bijdrage te leveren aan het uitdiepen en het verbreden van de korte filmcultuur, zowel nationaal als internationaal. Dit doen wij door middel van het organiseren van een jaarlijks internationaal filmfestival voor de korte film.

De stichting bestaat uit een bestuur en een directie, en is opgericht volgens de Cultural Governance Code.

Culturele ANBI

Go Short is een door de Belastingdienst erkende culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan Go Short fiscaal gunstig aftrekbaar zijn. In het kader van de ANBI-regelgeving geeft Go Short inzicht in haar financiële situatie. Zie daarvoor ons jaarverslag 2018.

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Achtergrond en positionering

Sinds de opkomst van cinema aan het begin van de 20ste eeuw wordt de korte film gebruikt als uitingsvorm door aspirant-filmmakers en als showcase voor meer gevestigde makers.

Al decennialang is het medium korte film voor makers leidend om te experimenteren op inhoudelijk, narratief, technisch en productioneel niveau. Ook in ontwikkelingen en experimenten op het vertonings- en distributievlak neemt het genre een voortrekkersrol in.

Tegenwoordig gebruikt een steeds breder scala aan creatieve makers deze kunstvorm. Deze stijging in populariteit is te verklaren door een wereldwijde ontwikkeling van digitalisering en democratisering van media. De recente integratie en toename van media in het dagelijkse leven hebben geleid tot een groei van korte filmproducties.

De grote hoeveelheid korte films op het internet geeft aan dat de interesse in de korte film stijgt. Tegelijkertijd is er vertroebeling doordat elk overzicht ontbreekt. Sinds 2009 zorgt Go Short, als eerste festival exclusief voor korte film in Nederland, voor dat broodnodige overzicht.

Jaarrond

Naast het jaarlijkse festival zet Go Short zich ook jaarrond actief in om de korte film en talent te promoten. We zoeken doorlopend naar vernieuwing en blijven aandacht vragen voor de korte film. We ondersteunen makers door bijvoorbeeld te bemiddelen als het gaat om vertoningsvergoedingen. 

Ook distribueert Go Short korte film als voorfilm die dagelijks in Nederlandse filmtheaters te zien is en zo een groot publieksbereik kent. We stellen filmprogramma’s samen die in filmhuizen door heel Nederland te zien zijn, zoals de Best Dutch Shorts. Tevens bemiddelt Go Short doorgaans veel als het gaat om (inter)nationale TV-/VOD-sales met onder andere Arte, Vimeo en NPO 2 Extra. 

Go Short is (mede)-initiator van de Europese dag van de Korte Film. Dit vindt ieder jaar plaats op 21 december. Op deze dag wordt een programma met Nederlands filmtalent vertoond in ongeveer 30 filmtheaters door het hele land.

Initiatief en concept

 • Lisa ter Berg
 • Kirsten Ruber

Directeur

 • Lotje Kerckhaert

Sinds 22 maart 2022 werken wij met een Raad van Toezicht model.

Raad van Toezicht

 • Hedda Bruessing (voorzitter)
 • Raymond de Haas (penningmeester)
 • Sytske Kok (secretaris)
 • Genelva Krind

Raad van Advies

 • Caro Delsing
 • Pien Houthoff
 • Sydney Neter
 • Prof. Dr. A.M. Smelik
 • Willemijn de Vries
 • Frank Hoeve
 • Connie Verberne
 • Jenny Booms
 • Carolien Croon
 • Marina Blok

RSIN

819691951

Recente jaarstukken
– jaarverslagen

30706429_10155126096437587_4030226216249196544_o