Menu Waarom we dit doen
Waarom we dit doen
Waarom we dit doen

Het stimuleren van het korte-filmklimaat, dat vinden wij belangrijk. Zodoende tonen wij als gatekeeper een kwalitatief overzicht. Daarnaast dienen wij als podium voor (jong) talent en sturen we aan op ontmoeting en dialoog.

Wat is Go Short

Go Short is hét festival voor de korte film in Nederland. De 15e editie van Go Short vond plaats van 31 Maart t/m 10 April in 2023. Hier werden de beste, recente, korte films van Europa vertoond en reikten we de Go Short Awards uit aan de allerbeste inzendingen. Naast het competitieprogramma bood Go Short diverse focusprogramma’s en een uitgebreid randprogramma, educatieve activiteiten, workshops, feestjes en ontmoetingsplekken voor filmmakers, publiek en andere betrokkenen.

Wat is korte film

Een korte film is volgens ons maximaal 30 minuten. Deze randvoorwaarde daagt filmmakers uit om nieuwe creatieve vormen te vinden om een verhaal te vertellen. Het medium korte film draagt in belangrijke mate bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van fictie, documentaire, animatie en kunstfilm. Hiermee dynamiseert het medium de hele filmwereld.

 

It's all about the makers

Kirsten Ruber

Filmtalent

Go Short ondersteunt het kortefilmtalent zoveel mogelijk. Gedurende de competitie, op de campus en in de vele georganiseerde ontmoetingen creëren wij (internationale) broedplaatsen. Go Short vindt filmmakers en jong talent belangrijk. Hun vernieuwende films maken het festival interessant voor (internationale) bezoekers en professionals.

Onze bezoekers

Go Short trekt een dynamische mix van jonge bezoekers aan. Onze filmprogramma’s zijn voor jong en oud, maar 75% van onze bezoekers is jonger dan 35 jaar. We zijn een bekende naam binnen de internationale filmwereld. Daarom ontvangen we jaarlijks een enorm aantal internationale bezoekers: filmfanaten komen van heinde en verre om ons filmfestival mee te mogen maken.

Maar helemaal geïnternationaliseerd zijn we niet; een groot deel komt nog altijd uit Nijmegen zelf. Tussen de Nijmeegse festivals springt Go Short eruit door het hoge aantal bezoekers uit de Randstad. We hebben een levendige online community met een groot bereik op onze social kanalen en de blog.

Doelstelling

Stichting Go Short heeft als doel een bijdrage te leveren aan het uitdiepen en het verbreden van de korte filmcultuur, zowel nationaal als internationaal. Dit doen wij door middel van het organiseren van een jaarlijks internationaal filmfestival voor de korte film.

De stichting bestaat uit een bestuur en een directie, en is opgericht volgens de Cultural Governance Code.

Culturele ANBI

Go Short is een door de Belastingdienst erkende culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan Go Short fiscaal gunstig aftrekbaar zijn. In het kader van de ANBI-regelgeving geeft Go Short inzicht in haar financiële situatie. Zie daarvoor ons jaarverslag 2018.

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Achtergrond en positionering

Sinds de opkomst van cinema aan het begin van de 20ste eeuw wordt de korte film gebruikt als uitingsvorm door aspirant-filmmakers en als showcase voor meer gevestigde makers.

Al decennialang is het medium korte film voor makers leidend om te experimenteren op inhoudelijk, narratief, technisch en productioneel niveau. Ook in ontwikkelingen en experimenten op het vertonings- en distributievlak neemt het genre een voortrekkersrol in.

Tegenwoordig gebruikt een steeds breder scala aan creatieve makers deze kunstvorm. Deze stijging in populariteit is te verklaren door een wereldwijde ontwikkeling van digitalisering en democratisering van media. De recente integratie en toename van media in het dagelijkse leven hebben geleid tot een groei van korte filmproducties.

De grote hoeveelheid korte films op het internet geeft aan dat de interesse in de korte film stijgt. Tegelijkertijd is er vertroebeling doordat elk overzicht ontbreekt. Sinds 2009 zorgt Go Short, als eerste festival exclusief voor korte film in Nederland, voor dat broodnodige overzicht.

Jaarrond

Naast het jaarlijkse festival zet Go Short zich ook jaarrond actief in om de korte film en talent te promoten. We zoeken doorlopend naar vernieuwing en blijven aandacht vragen voor de korte film. We ondersteunen makers door bijvoorbeeld te bemiddelen als het gaat om vertoningsvergoedingen. 

Ook distribueert Go Short korte film als voorfilm die dagelijks in Nederlandse filmtheaters te zien is en zo een groot publieksbereik kent. We stellen filmprogramma’s samen die in filmhuizen door heel Nederland te zien zijn, zoals de Best Dutch Shorts. Tevens bemiddelt Go Short doorgaans veel als het gaat om (inter)nationale TV-/VOD-sales met onder andere Arte, Vimeo en NPO 2 Extra. 

Go Short is (mede)-initiator van de Europese dag van de Korte Film. Dit vindt ieder jaar plaats op 21 december. Op deze dag wordt een programma met Nederlands filmtalent vertoond in ongeveer 30 filmtheaters door het hele land.

Initiatief en concept

 • Lisa ter Berg
 • Kirsten Ruber

Directeur

 • Kirsten Ruber

Sinds 22 maart 2022 werken wij met een Raad van Toezicht model.

Raad van Toezicht

 • Henk Beerten (voorzitter)
 • Raymond de Haas (penningmeester)
 • Sytske Kok (secretaris)
 • Genelva Krind
 • Hedda Bruessing
 • Yvonne van Ulden

Raad van Advies

 • Caro Delsing
 • Pien Houthoff
 • Sydney Neter
 • Prof. Dr. A.M. Smelik
 • Willemijn de Vries
 • Frank Hoeve
 • Connie Verberne
 • Jenny Booms
 • Carolien Croon
 • Marina Blok

RSIN

819691951

Recente jaarstukken
– jaarverslagen

30706429_10155126096437587_4030226216249196544_o